Rada rodziców

Rada Rodziców
Przedszkola Samorządowego im.,, Pluszowego Misia” w Nowinach

W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą następujące osoby:
• Anna Buczkowska – przewodnicząca
• Mateusz Petryk – wiceprzewodniczący
• Justyna Toborowicz – sekretarz
• Kamila Klimek – skarbnik

Komisja Rewizyjna:
• Mariusz Woźniak
• Aneta Siemińska

Wszyscy członkowie Rady Rodziców zapoznali się z regulaminem Rady Rodziców, w którym zawarte są cele i zadania Rady, oraz jej kompetencje.

Do kompetencji Rady Rodziców należy wspieranie statutowej działalności przedszkola

Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących środków:
• składki rodziców
• wpłaty osób fizycznych, darowizny
• z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców
• z działalności o charakterze inicjatyw gospodarczych

Wysokość składki rodziców ustala się na początku roku szkolnego. W bieżącym roku szkolnym składka została ustalona na kwotę 30 zł na cały rok płatne jednorazowo, które zostaną wykorzystane na dofinansowanie;
• imprez grupowych, ogólno-przedszkolnych np. choinka, Mikołaj, festyn z okazji Dnia Dziecka
• nagród rzeczowych dla dzieci, przewidzianych w różnych konkursach
• wizytę autorów książek dla dzieci zapraszanych w ramach akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”
• drobnych remontów, upiększanie sal
• zakup pomocy dydaktycznych, zagospodarowania ogrodu
• innych wydatków na rzecz przedszkola i dzieci
Pieniądze należy wpłacać na konto Rady Rodziców – nr konta 49 8493 0004 0041 0470 6120 0001
Regulamin Rady Rodziców znajduje się u Dyrektora Przedszkola Samorządowego oraz Przewodniczącego Rady Rodziców.
Osoby zainteresowane maja prawo zapoznać się z całością w/w dokumentu.