Projekt edukacyjny "Multisensorycznie poznaję świat"