O nas

Rys historyczny oraz charakterystyka Przedszkola Samorządowego im „Pluszowego Misia” w Nowinach.

Jak to wszystko się zaczęło – historia Pluszowego Misia

10 luty 1969 – otwarcie Państwowego Przedszkola w Nowinach.

Powstało z inicjatywy dyrekcji i pracowników Zakładów Cementowo – Wapienniczych, dla mieszkańców całego kraju, którzy wraz z rodzinami przyjeżdżali w poszukiwaniu pracy. Dla nowych pracowników i ich rodzin zaczęto budować bloki mieszkalne. Rosło osiedle, a obok powstawało przedszkole. Otwarcie przedszkola było wielkim wydarzeniem dla niewielkiej jeszcze społeczności Nowińskiej. Do przedszkola zgłosiło się 100 dzieci, niestety przyjęto tylko 65. Pierwsze dziecko, które przekroczyło próg przedszkola otrzymało pięknego, dużego, pluszowego misia. Kierownikiem nowej placówki została pani Genowefa Molisak. Zatrudniono dwie nauczycielki, intendenta, kucharkę, pomoc kucharza, sprzątaczkę i pomoc do młodszych dzieci. Pieczę nad nowym przedszkolem roztoczyła Gromadzka Rada.

Tak zaczynaliśmy. Przedszkole od początku tętniło życiem, wiele się działo, placówkę uznawano za wyróżniającą się i wzorcową zarówno w opinii władz państwowych, oświatowy  a przede wszystkim rodziców. Od pierwszych dni pracowaliśmy na swoją jakość.

 Rok szkolny 1970/71   Do szkoły odchodzą pierwsi absolwenci przedszkola

Przybywało mieszkańców osiedla, a w przedszkolu otwierano kolejne oddziały. Pierwsi absolwenci. na swoją nową drogę otrzymały od Komitetu Rodzicielskiego wyprawkę szkolną, na którą składały się: tornister, zeszyt, ołówek, gumkę, długopis i piórnik.

Rok szkolny 1974/75   Powołanie nowego dyrektora przedszkola.

Kontynuację dobrze rozpoczętego dzieła powierzono pani Barbarze Nawrot. Pod troskliwym okiem nowej pani dyrektor przedszkole rozwijało się i piękniało, otrzymywało wiele wyróżnień i pochwał od władz oświatowych. Cieszyło się bardzo dobrą opinią wśród rodziców.

Rok szkolny 1991/92   Rusza Przedszkole Samorządowe

To kolejny etap w funkcjonowaniu naszej placówki. Związany jest z przemianami zachodzącymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, w wyniku których placówki oświatowe zostały przekazane Samorządom Gminnym. 1 września 1991 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w budynku po żłobku , a w budynku przedszkola rozpoczęły naukę klasy I – III Szkoły Podstawowej . Utworzonych zostało siedem oddziałów. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców w Gminie Sitkówka – Nowiny zaczęło brakować miejsc w przedszkolu. Zrodził się pomysł budowy nowego przedszkola. Powstał projekt, wybrano lokalizację. Gmina, jako organ prowadzący przedszkole zaczęła gromadzić środki finansowe. Wciąż podnosiliśmy jakość swojej pracy, nauczyciele się dokształcali zdobywali kolejne stopnie awansu zawodowego, a prestiż naszej placówki był coraz większy.

W 2005 roku nasze starania zostały docenione. Otrzymaliśmy Europejski Certyfikat Jakości „Partnerskie Przedszkole”. Przyznawany przedszkolom za szczególne osiągnięcia        w pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej , przedszkolom – partnerom rodziców, dzieci , środowiska lokalnego.

W roku 2007 na emeryturę po wieloletniej pracy w przedszkolu odeszła dyrektor Barbara Nawrot.

1 września 2007r

Nowym Dyrektorem przedszkola została nauczycielka naszego przedszkola Pani Alina Banasik.

Wkrótce też ruszyła budowa nowego przedszkola, w miejscu, gdzie przedszkole w Nowinach zaczynało swoją działalność. Przed nową panią dyrektor postawiono bardzo trudne zadanie – dopilnować, by nowe przedszkole było piękne, wyposażone w najlepszy sprzęt, pomoce, zabawki. Udało się świetnie.

18 października 2010r. o godzinie 6.00 rano w drzwiach nowego przedszkola wszyscy pracownicy witali przybywające do przedszkola dzieci. Aby tradycji stało się zadość pierwsze z nich na pamiątkę otrzymały pluszowego misia.

Od dnia 04 listopada, kiedy uroczyście zostało otwarte nasze przedszkole przy udziale wielu zaproszonych gości, a nasza placówka nosi imię „Pluszowego Misia”.

Dlaczego „Pluszowy Miś”? Ponieważ to właśnie pluszowy Miś – zabawka, przytulanka, bohater wielu baśni i bajeczek jest najlepszym przyjacielem dzieci od wielu pokoleń. Taka nazwa kryje w sobie bezpieczeństwo, ciepło, radość i beztroskę dziecięcych lat. W przedszkolu im. „Pluszowego Misia” dzieci znajdą wśród dorosłych najlepszych przyjaciół, opiekunów, towarzyszy zabaw i wędrówek po krainie wiedzy.

Rok szkolny 2017/2018

W chwili obecnej przedszkole liczy dziesięć oddziałów przedszkolnych, w tym jeden oddział dla dzieci 3- 4 letnich w Szewcach i 2 oddziały 6-latków w szkole podstawowej  w Nowinach. Pracujemy w godzinach 6.00 – 17.00.

W placówce zatrudnionych jest 25 nauczycieli oraz 24 pracowników obsługi. Nad prawidłowym funkcjonowaniem przedszkola sprawuje nadzór dyrektor i wicedyrektor . Urozmaicone i smaczne posiłki są zasługą intendenta, dietetyka i wspaniałych kucharek oraz nowoczesnej kuchni pozwalającej na przygotowanie zdrowych pełnowartościowych posiłków. Nad zdrowiem naszych wychowanków czuwa pielęgniarka, a logopeda pracuje nad ich prawidłową wymową. . Umiejętnie wykorzystujemy warunki w jakich prowadzimy naszą działalność. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w oparciu o najlepsze programy edukacyjne i autorskie. Zajęcia dodatkowe uatrakcyjniają naszą ofertę. Nauka języka angielskiego, nauka pływania na basenie Perła, zajęcia rytmiki, koncerty muzyczne, spektakle teatralne, pokazy sztuki cyrkowej, liczne warsztaty pedagogiczne, logopedyczne wpływają zdecydowanie na jakość świadczonych usług przedszkola.

Do głównych zadań przedszkola należy zapewnienie dzieciom opieki oraz bezpieczeństwa. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej przedszkole osiąga zgodnie z zaleceniami i wytycznymi polityki oświatowej naszego państwa, stale doskonalimy efekty swojej pracy, współpracujemy również bardzo aktywnie z rodzicami naszych podopiecznych, integrujemy się ze środowiskiem lokalnym. Umiejętnie wykorzystujemy warunki w jakich prowadzimy naszą działalność.

Koordynator- psycholog ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej sprawuje opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i wspomaga nauczycieli w pracy z dziećmi wykazującymi trudności w nauce. W realizacji obowiązujących treści programowych, zapewnieniu bezpieczeństwa i tworzeniu „drugiego” domu dziecka, pomagają nam dobre warunki pracy, wspaniała baza i warunki materialne przedszkola. Nowoczesny, jednokondygnacyjny budynek, przystosowany również dla osób niepełnosprawnych, a w nim duże przestronne sale, bardzo dobrze wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne, dostęp do tarasów stwarza możliwość organizowania licznych zabaw na powietrzu. Warunki sanitarne przedszkola spełniają wszelkie normy. Świadczą o tym łazienki przy każdej sali, wyposażone w kabiny prysznicowe ( również łazienka dla niepełnosprawnych). Potrzebę ruchu zaspokaja sala gimnastyczna wyposażona w drabinki i sprzęt sportowy do zajęć ruchowych, ogólnorozwojowych, korekcyjno- kompensacyjnych. Dzięki pozyskanym środkom finansowym posiadamy również profesjonalny sprzęt nagłaśniający, który umożliwia nam organizowanie imprez, uroczystości i zabaw dla dzieci. Niebywałą atrakcją i dumą naszego przedszkola jest zielony ogród zimowy, w którym nauczyciele prowadzą zajęcia relaksacyjne i wyciszające z dziećmi. Uczestnictwo w licznych konkursach pozwala nam zdobyć cenne nagrody takie jak: wyposażenie sali gimnastycznej w dodatkowy sprzęt sportowy, zdobycie tablicy multimedialnej, telewizorów, radiomagnetofonów aparatu fotograficznego.

Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki w których działa. Zadaniem przedszkola w jego dalszym rozwoju konieczne jest doposażenie ogrodu w sprzęt rekreacyjny typu ławki stoliki, altankę ogrodową, bujaki, obsadzenie skarp roślinami zielonymi, kwiatami.

Nasze przedszkole jest nie tylko nowe i dobrze wyposażone. Dbamy również o efekty naszej pracy. Otrzymaliśmy bardzo wysoką ocenę w dokonanej ewaluacji zewnętrznej. Ważnym uznaniem dla naszej pracy i wysiłku jest uśmiech rodziców i ich dzieci, który spotykamy codziennie.

Cała historia naszego przedszkola zapisana jest w kronikach , których mamy 13